AutoDesire

Proč používat aditiva do oleje


Pokud si v současné době pořídíte motorový nebo jiný olej od renomovaného výrobce, získáte rozhodně kvalitní produkt. Má tedy smysl takový olej nějakým způsobem obohacovat a vylepšovat? Čím, jak a proč?

Splněné předpisy

Současná produkce opravdu zajišťuje sortiment olejů, které splňují všechny předepsané normy výrobců vozidel. Ale v některých případech to nemusí stačit. Velká konkurence nutí výrobce dodávat sice olej splňující předpisy, ale za co možná nejnižší cenu. Ta je totiž u většiny spotřebitelů rozhodující. Z tohoto důvodu pak již výrobci obvykle nepřidávají všechny látky, které by mohly vlastnosti maziv vylepšit.

Čím se dá olej obohatit?

Látky, které slouží k úpravě vlastností olejů, se nazývají aditiva do oleje. Jedná se o chemickou přísadu, která se pojí s obohacovanou směsí. Aditiv existuje celá řada. Jedná se o různé typy, sloužící ke konkrétním zamýšleným účinkům. Proč konkrétně vlastně aditiva používat? Nejčastější důvody, proč sáhnout po těchto příměsích si můžeme popsat:

Preventivní opatření

Hlavním důvodem, proč se zamýšlet nad pořízením aditiva do oleje, je snaha předejít případné nákladné opravě. Efektivní ochranu a péči si jednoznačně zaslouží stejně nové auto, jako mnoho let sloužící ojeté. Mezi zásadní účinnost aditiv patří vznik speciální vrstvy, která se přilne k povrchu třecí plochy a váže tak olej v motoru nebo třeba v převodovce.

Preventivní opatření zajistí snížení opotřebení a pomáhá při studených startech, kdy vyloučí tření „na sucho“ a motor naskočí zcela snadno.

Odstranění nečistot

Aditiva s povrchovým účinkem, která patří mezi tzv. detergenty, mají schopnost zabraňovat tomu, aby se různé nečistoty usazovaly na povrchu či stěně zařízení. Tyto nečistoty umí také rozpouštět. Takto očištěné mazivo pak lépe přilne k mazaným plochám.

Jejich využití se používá pro ochranu zařízení (např. píst ve válci), u kterého vlivem zvýšených teplot dochází k uvolňování uhlíku. Usazeniny uhlíku mají vliv na vznik netěsností, protože jejich vrstva může časem i změnit tvar zařízení.

Vyčištění olejových kanálů a filtrů

Další typ aditiva, tzv. disperzant působí proti nečistotám, které se tvoří za nižších provozních teplot. Aditivum doslova pohlcuje mikroskopické prvky odpadu a zabrání tím jejich koncentraci a snaze vytvářet usazeniny.

Takto zachycené prvky se rozloží do celého objemu oleje zcela rovnoměrně. Nevznikají tak žádné shluky, které by mohly blokovat olejové cesty a také filtry.

Ochrana proti korozi

Různá zařízení podléhají korozivním účinkům i přesto, že jsou napuštěny olejem. Jak je to možné? Ke korozi dochází vlivem oxidace kovového povrchu. Takovou reakci může zapříčinit řada faktorů, mezi nejběžnější ale patří např. působení agresivních sloučenin, které vznikají při spalování palivové směsi ve válci motoru.

Koroze v motoru může způsobit fatální závadu. I té lze předejít, pokud se do oleje přimíchá aditivum zabraňující tvorbě koroze. Aditivum vytváří na povrchu kovu účinný ochranný film, který oxidaci zcela zabrání.

Ochrana proti opotřebení

Různé kovové a ocelové části stroje při své činnosti vyvíjejí vysoký tlak. Tento tlak je nutný ke správnému chodu, zároveň je však jeho vedlejším účinkem vysoké opotřebení namáhaných částí.

Aditiva, která zlepšují ochranu proti vysokému tlaku a opotřebení pracují tak, že přímo na povrchu ošetřované plochy vytvoří určitou pozitivní reakci a dají tak vzniknout odolné vrstvě, která pak zamezuje přímému kontaktu kovu na kov.

Úprava viskozity maziva

Stabilizovaná viskozita maziva nepodléhá tolik teplotním výkyvům. Tím je dosaženo toho, že teplotní rozmezí, při kterém je olej schopen plně fungovat, je mnohem širší než bez použití příměsi. Nízká teplota totiž viskozitu zvyšuje, vysoká teplota zase snižuje.

Stabilizované hodnoty viskozity rovněž ovlivňují tloušťku mazacího filmu, který se tak nezvyšuje a není nutné jej zvýšenou energií překonávat (dochází k úspoře zamezením ztráty energie).

Snížení bodu tuhnutí

Koncentrace různých parafínů v oleji při nízkých teplotách patří mezi velké problémy. K tomuto jevu dochází při chladu především u minerálních olejů. Shluky uvolněných parafínů navyšují hustotu oleje a tím je významně snížená jeho mazací schopnost.

Překonávání odporu maziva způsobuje energetické ztráty. Přidáním příslušné aditivní směsi se možnost shlukování parafinu zamezí a hustota oleje zůstane konstantní.

Ochrana plastových a gumových součástí

Styk gumových a umělohmotných částí (např. těsnění) s mazivem má vliv na jejich životnost. Olej na plast působí tak, že časem dochází k uvolňování potřebných změkčovadel, které jsou v něm obsaženy, a to vede ke ztrátě jejich pružnosti.

Aditiva chránící elastomery zabraňují tomuto uvolňování a zajišťují delší životnost a odolnost těchto dílů.

Odstranění olejové pěny

Při prudkém promíchávání oleje se vzduchem dochází často ke vzniku husté pěny. Tato pěna nepříznivě ovlivňuje stárnutí oleje a zvyšuje jeho stlačitelnost (to je příčinou různých problémů u motorů, kompresorů a převodovek). Extrémním důsledkem jejího působení je i únik maziva ze stroje.

Aditivum přidávané do oleje na potlačení vzniku této pěny při promíchávání oleje se vzduchem výrazně snižuje jeho pěnivost a tvorbu nepříjemných reakcí.

 

Partner

Auto vrakoviště - databáze vrakovišť online

Bazar ojetých dodávek Gruber

Plechové disky a pneumatiky, i jako vyvážená kompletní kola připravené k obutí.

Vybírejte pneumatiky chytře. Test zimních pneumatik 2019

Reklamu na tomto webu zajišťuje MediaPartner.cz | Kontakt