AutoDesire

Jednoduché a zábavné kurzy BOZP a PO


Podnikáte v oblasti automobilového průmyslu? Platí to ve všech oborech a v automobilovém dvojnásob, povinné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO), které musí dle zákona absolvovat všichni vaši zaměstnanci, už pro vás nebude ztrátou času.

Místo náročného organizování přednášek, na kterých vždy bude některý ze zaměstnanců chybět a ze kterých si znudění posluchači nic neodnesou, můžete nyní využít moderní online školení.

Každý zaměstnanec se jej může zúčastnit dle svých časových i osobních možností, stejně tak závisí jen na něm, kolik času mu daný kurz zabere. Vy tak zároveň získáte garanci, že se s obsahem školení skutečně seznámil – podmínkou potvrzení o úspěšném absolvování kurzů BOZP a PO je totiž správné zodpovězení kontrolních dotazů v průběhu školení, které prověří znalost požadovaných zásad a předpisů.

Jednoduché a názorné online školení BOZP a PO je společné pro všechna pracoviště, jejich obsah je však možné podle vašich individuálních požadavků i upravit.


Reklamu na tomto webu zajišťuje MediaPartner.cz | Kontakt